I. MENO A ADRESA ZODPOVEDNEJ OSOBY

Zodpovedná osoba v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov o ochrane údajov, ako aj iných nariadení o ochrane údajov, je:

INA EXPORT LTD
12 Kuklensko Shose Blvd.
4000 Plovdiv
Bulharsko

Tel.: +359894769946
E-mail: slovakia@inaessentials.eu
Webová stránka: www.inaessentials.sk

II. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ ÚDAJOV

1. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje našich používateľov spracúvame iba vtedy, keď je to potrebné na zabezpečenie funkčnej webovej stránky, ako aj nášho obsahu a služieb. Spracúvanie osobných údajov našich používateľov prebieha pravidelne iba so súhlasom používateľa. Výnimka sa uplatňuje v prípadoch, keď predchádzajúci súhlas nemožno získať z faktických dôvodov a spracovanie údajov povoľuje zákon.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov, článok 6 ods. 1 písm. nariadenie EÚ o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) ako právny základ.

Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, sa článok 6 ods. 1 písm. b GDPR ako právny základ. Platí to aj pre operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha naša spoločnosť, článok 6 ods. 1 písm. c GDPR ako právny základ.

V prípade, že si zásadné záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, článok 6 ods. 1 písm. d GDPR slúži ako právny základ.

Ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu legitímnych záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad predchádzajúcim záujmom, článok 6 ods. 1 písm. f GDPR ako právny základ pre spracovanie.

3. Vymazanie údajov a trvanie uloženia

Hneď ako prestane platiť účel uchovávania, osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú. Uskladnenie sa môže uskutočniť aj vtedy, ak to európsky alebo vnútroštátny zákonodarca ustanovil v nariadeniach, zákonoch alebo iných predpisoch EÚ, ktorým podlieha zodpovedná osoba. Údaje sa tiež zablokujú alebo odstránia, ak uplynie lehota na uchovávanie predpísaná uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov na účely uzavretia alebo splnenia zmluvy.

III. POSKYTOVANIE WEBOVEJ STRÁNKY A VYTVÁRANIE PROTOKOLOVÝCH SÚBOROV

1. Opis a rozsah spracovania údajov

Pri každom prístupe na našu webovú stránku náš systém automaticky zaznamená údaje a informácie z počítačového systému pristupujúceho počítača.

Zhromažďujú sa tieto údaje:

 • Informácie o type prehliadača a použitej verzii
 • Operačný systém používateľa
 • Poskytovateľ internetových služieb používateľa
 • IP adresa používateľa
 • Dátum a čas prístupu
 • Webové stránky, z ktorých používateľský systém prichádza na našu webovú stránku
 • Webové stránky, ku ktorým má užívateľ prístup cez náš web

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre dočasné uloženie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Dočasné uloženie IP adresy systémom je potrebné, aby sa webová stránka mohla dodať do počítača používateľa. Na tento účel musí IP adresa používateľa zostať uložená po celú dobu relácie.

Náš oprávnený záujem o spracovanie údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR.

4. Trvanie skladovania

Údaje sa vymažú, len čo už nebude potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade zhromažďovania údajov na účely poskytnutia webovej stránky je to tak po ukončení príslušného zasadnutia.

5. Opozičné a odvolacie možnosti

Zber údajov na účely poskytovania webovej stránky a uchovávanie údajov v protokolových súboroch je absolútne nevyhnutný na fungovanie webovej stránky. Užívateľ teda nemá možnosť namietať.

IV POUŽITIE COOKIES

1.a) Opis a rozsah spracovania údajov

Naša webová stránka používa cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači alebo internetovom prehliadači v počítačovom systéme používateľa. Ak používateľ vyvolá webovú stránku, do operačného systému používateľa sa môže uložiť súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje prehľadnú identifikáciu prehľadávača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky.

Používame cookies, aby sa náš web stal užívateľsky príjemnejším. Niektoré prvky našej webovej stránky vyžadujú, aby bol volajúci prehľadávač identifikovaný aj po zmene stránky.

V cookies sa ukladajú a prenášajú nasledujúce údaje:

 • Položky v nákupnom košíku
 • Prihlasovacie informácie

Na našej webovej stránke tiež používame súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu správania používateľov pri surfovaní.

Týmto spôsobom je možné prenášať nasledujúce údaje:

 • Zadané hľadané výrazy
 • Frekvencia zobrazení stránky
 • Používanie funkcií webových stránok

Takto získané údaje o užívateľoch sa pseudonymizujú pomocou technických opatrení. Preto už nie je možné priradiť údaje prístupovému užívateľovi. Údaje sa neuchovávajú spolu s inými osobnými údajmi používateľov.

Pri vyvolaní našich webových stránok informačná lišta informuje používateľov o použití súborov cookie na účely analýzy a odkazuje ich na toto vyhlásenie o ochrane údajov. V tejto súvislosti existuje aj poznámka o tom, ako možno zabrániť ukladaniu súborov cookie v nastaveniach prehliadača.

1.b) Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pomocou cookies je článok 6 ods. 1 písm. f GDPR.

1.c) Účel spracovania údajov

Účelom použitia technicky potrebných súborov cookie je zjednodušiť používanie webových stránok pre používateľov. Niektoré funkcie našej webovej stránky nemôžu byť ponúkané bez použitia cookies. Preto je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.

Potrebujeme cookies pre nasledujúce aplikácie:

 • nákupný vozík
 • Prijatie nastavení jazyka
 • Zapamätanie hľadaných výrazov

Údaje používateľa zhromaždené prostredníctvom technicky potrebných súborov cookie sa nepoužívajú na vytváranie profilov používateľov.

Analytické súbory cookie sa používajú na zlepšenie kvality našej webovej stránky a jej obsahu. Prostredníctvom analýzy cookies sa dozvieme, ako sa web používa, a teda môžeme neustále optimalizovať našu ponuku.

Konkrétne používame súbory cookie Facebook a Google Analytics, aby sme lepšie porozumeli správaniu používateľov našich zákazníkov.

Náš oprávnený záujem na spracovaní osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR.

1.d) Používanie sociálneho doplnku Facebook

Naša webová stránka používa tzv. Sociálny doplnok („pluginy“) zo sociálnej siete Facebook, ktorý prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Doplnok je označený logom Facebook. Prehľad doplnkov Facebook a ich vzhľad nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Keď na našej webovej stránke vyvoláte stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame pripojenie k serverom Facebook. Obsah doplnku sa prenáša z Facebooku priamo do vášho prehliadača a integruje sa do stránky. Vďaka tejto integrácii Facebook dostáva informácie, že váš prehliadač navštívil príslušnú stránku našej webovej stránky, aj keď nemáte profil na Facebooku alebo v súčasnosti nie ste prihlásení na Facebook. Tieto informácie (vrátane vašej adresy IP) sa odosielajú z vášho prehliadača priamo na server Facebook v USA a ukladajú sa tam. Ak ste prihlásení na Facebook, Facebook môže okamžite priradiť vašu návštevu našej webovej stránke k vášmu profilu na Facebooku. Ak pracujete s doplnkom, Ak napríklad kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ alebo zanecháte komentár, táto informácia sa tiež prenesie priamo na server Facebook a tam sa uloží. Informácie sa zverejnia aj vo vašom profile Facebook a zobrazia sa vašim priateľom na Facebooku. Pokiaľ ide o účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a nastavenie možností ochrany vášho súkromia, pozrite si informácie o ochrane údajov spoločnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Ak nechcete, aby Facebook priradil údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky priamo k vášmu profilu na Facebooku, pred návštevou našej webovej stránky sa musíte odhlásiť z Facebooku. Môžete tiež úplne zabrániť načítaniu doplnku Facebook pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napríklad
pre prehliadač Mozilla Firefox: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/facebook-blocker/ pre Opera: https: // addons.opera.com/de/extensions/details/facebook-blocker/?display=en pre Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-blocker/chlhacbfddknadmnmjmkdobipdpjakmc?hl=de 
 
 

1.e) Doba skladovania, námietky a možnosti odstránenia

Súbory cookie sa ukladajú v počítači používateľa a odtiaľ sa prenášajú na našu webovú stránku. Ako používateľ preto máte úplnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos cookies. Cookies, ktoré už boli uložené, môžete kedykoľvek odstrániť. To sa dá vykonať aj automaticky. Ak sú cookies deaktivované pre našu webovú stránku, nebude možné v plnej miere využívať všetky funkcie webovej stránky.

V. NEWSLETTER

1. Opis a rozsah spracovania údajov

Môžete sa prihlásiť na odber bezplatného informačného bulletinu na našom webe. Pri registrácii na odber noviniek sa nám prenášajú údaje zo vstupnej masky.

 • priezvisko
 • emailová adresa

Nasledujúce údaje sa zhromažďujú aj pri registrácii:

 • IP adresa volajúceho počítača
 • Dátum a čas registrácie

Pri spracovaní údajov sa váš súhlas získa počas procesu registrácie a odkazuje sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

Ak dostaneme vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom produktu alebo služby a nemáte voči nim námietky, vyhradzujeme si právo pravidelne vám posielať ponuky z našej ponuky podobných produktov, ktoré už boli zakúpené z našej ponuky. , Proti tomuto použitiu svojej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek namietať odoslaním správy na kontaktnú možnosť opísanú nižšie alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v reklamnom e-maile bez toho, aby vznikli akékoľvek
iné náklady ako náklady na prenos podľa základných taríf.

V súvislosti so spracovaním údajov na zasielanie spravodajcov sa údaje neprenášajú na tretie strany. Tieto údaje sa použijú iba na zasielanie bulletinu.

2. Použitie poskytovateľa prepravných služieb „MailChimp“

Informačný bulletin je zasielaný pomocou „MailChimp“, distribučnej platformy pre spravodajský bulletin od amerického poskytovateľa Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-mailové adresy príjemcov nášho spravodajcu, ako aj ich ďalšie údaje opísané v súvislosti s týmito informáciami, sú uložené na serveroch MailChimp v USA. MailChimp používa tieto informácie na odoslanie a vyhodnotenie spravodajcu v našom mene. Okrem toho môže MailChimp podľa svojich vlastných informácií tieto údaje použiť na optimalizáciu alebo zlepšenie svojich vlastných služieb, napríklad na technickú optimalizáciu odosielania a prezentácie spravodajcu alebo na ekonomické účely na určenie krajín, z ktorých príjemcovia pochádzajú. MailChimp však nepoužíva údaje príjemcov nášho spravodajcu na to, aby im napísali sami alebo ich postúpili tretím stranám.

Dôverujeme spoľahlivosti, bezpečnosti IT a dát MailChimp. MailChimp je certifikovaný podľa dohody medzi USA a EÚ o ochrane údajov „ Privacy Shield “, a preto sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy EÚ o ochrane údajov. Ďalej sme uzavreli „ dohodu o spracovaní údajov  so spoločnosťou MailChimp . Ide o zmluvu, v ktorej sa spoločnosť MailChimp zaväzuje chrániť údaje našich používateľov, spracovávať ich v našom mene v súlade so svojimi nariadeniami o ochrane údajov a najmä ich neposkytovať tretím stranám. Tu si môžete prezrieť pravidlá ochrany údajov MailChimp . 

3. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov po registrácii do spravodajcu používateľom je článok 6 ods. 1 písm. GDPR.

Právnym základom pre zasielanie noviniek v dôsledku predaja tovaru alebo služieb je § 7 ods. 3 UWG.

4. Účel spracovania údajov

Zbierka e-mailovej adresy používateľa slúži na doručenie bulletinu.

Zhromažďovanie iných osobných údajov v rámci procesu registrácie slúži na zabránenie zneužitia použitých služieb alebo e-mailovej adresy.

5. Trvanie skladovania

Údaje sa vymažú, len čo už nebude potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. E-mailová adresa používateľa je preto uložená tak dlho, kým je aktívny odber informačného bulletinu.

Ostatné osobné údaje zhromaždené počas procesu registrácie sa zvyčajne vymažú po siedmich dňoch.

6. Opozičné a eliminačné možnosti

Dotknutý používateľ môže zrušiť odber bulletinu kedykoľvek. Na tento účel je v každom bulletine uvedený zodpovedajúci odkaz.

To tiež umožňuje odvolanie súhlasu s uložením osobných údajov zhromaždených počas procesu registrácie.

VI. REGISTRÁCIA

1. Opis a rozsah spracovania údajov

Na našich webových stránkach ponúkame používateľom možnosť registrácie poskytnutím osobných údajov. Dáta sú vložené do vstupnej masky a prenášané k nám a uložené. Neprenáša sa údaje tretím stranám. Nasledujúce údaje sa zhromažďujú ako súčasť procesu registrácie:

 • priezvisko
 • užívateľské meno
 • emailová adresa
 • Poštová adresa
 • Telefónne číslo

Pri registrácii sa ukladajú aj tieto údaje:

 • IP adresa používateľa
 • Dátum a čas registrácie

V rámci procesu registrácie sa získa súhlas používateľa so spracovaním týchto údajov.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Registrácia používateľa je nevyhnutná na sprístupnenie určitého obsahu a služieb na našej webovej stránke.

Príslušný používateľ musí byť identifikovaný, aby mohol správne vykonávať svoje objednávky.

4. Trvanie skladovania

Údaje sa vymažú, len čo už nebude potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

To je prípad údajov získaných počas procesu registrácie, ak je registrácia na našej webovej stránke zrušená alebo zmenená.

5. Opozičné a odvolacie možnosti

Ako užívateľ máte možnosť zrušiť registráciu kedykoľvek. Údaje o vás uložené môžete kedykoľvek zmeniť.

V časti Môj účet môžete spravovať svoje údaje a svoj účet odstrániť. Ak odstránite účet, odstránia sa aj vaše údaje.

VII ANALÝZA WEBU A SOFTVÉR

1. Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; & bdquo; Google & ldquo;). Použitie zahŕňa operačný režim Universal Analytics. To umožňuje priradiť údaje, relácie a interakcie medzi viacerými zariadeniami k pseudonymnému ID používateľa, a tak analyzovať činnosti používateľa medzi zariadeniami. Toto oznámenie o ochrane údajov poskytuje spoločnosť www.intersoft-consulting.de . 

Google Analytics používa tzv. Súbory cookie, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa na tomto serveri. Ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti vašu IP adresu. Úplná adresa IP sa prenesie iba na server Google v USA a vo výnimočných prípadoch sa skráti. Adresa IP prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi Google. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania tejto webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. Náš legitímny záujem o spracovanie údajov spočíva aj v týchto účeloch. Právnym základom používania služby Google Analytics je oddiel 15 ods. 3 TMG a článok 6 ods. 1 písm. f GDPR. Údaje odoslané nami a spojené s súbormi cookie, ID používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamné ID sa po 14 mesiacoch automaticky odstránia. Údaje, ktorých doba uchovávania vypršala, sa automaticky vymažú raz mesačne. Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/de.html  alebo na https://policies.google.com/?hl=de . 

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením softvéru prehľadávača; Chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a spracovávať tieto údaje spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača . Súbory cookie na zrušenie bránia budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Ak chcete zabrániť akvizícii Universal Analytics na rôznych zariadeniach, musíte vykonať odhlásenie vo všetkých použitých systémoch.  

2. Predaj Pop z Beeketing

Používame doplnok „Sales Pop“ od spoločnosti Beeketing, aby sme zákazníkom, ktorí v súčasnosti prehliadajú obchod, zobrazovali formou vyskakovacieho okna, ktoré si kúpili ostatní zákazníci. Kto kúpil, z čoho alebo odkiaľ pochádza, je maskovaný a nezobrazuje sa iným zákazníkom. Vyhradzujeme si však právo poskytnúť reklamu v čase, keď bol produkt zakúpený.

Zásady ochrany osobných údajov služby nájdete na nasledujúcom odkaze:  https://beeketing.com/privacy-policy

3. Abandon Cart Lite od Tyche Sofwares

Používame doplnok „Abandon Cart Lite“ od spoločnosti Tyche Softwares, aby sme mohli poslať upomienku zákazníkom, ktorí naplnili svoj nákupný košík, ale nedokončili svoju objednávku. Používame iba osobné údaje, ktoré zákazníci uviedli vo svojom profile alebo pri pokladni.

Zásady ochrany osobných údajov služby nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.tychesoftwares.com/privacy-policy/

VIII. GIROCHECKOUT

1. Opis a rozsah spracovania údajov

Na používanie platobných systémov na našom internetovom portáli používame GiroSolution GmbH ako poskytovateľa platobných služieb. Pomocou rozhrania k ich systému „GiroCheckout“ spoločnosť GiroSolution GmbH zabezpečí, aby bol náš obchodný portál prepojený s nasledujúcimi spôsobmi platby:

a) giropay

b) eps

c) Ideálne

d) paydirekt

e) kreditné karty

f) GiroCode

g) inkaso

h) PayPal

i) Prenos okamžite

V závislosti od spôsobu platby sa nasledujúce údaje najskôr odovzdajú spoločnosti GiroSolution GmbH cez GiroCheckout a potom príslušnému platobnému systému a jeho poskytovateľovi služieb na spracovanie platieb:

a) Meno a meno

b) IBAN

c) e-mailovú adresu

d) Informácie o veku plnoletosti v giropay ID - overenie veku (dátum narodenia sa neposiela ďalej)

e) Informácie na potvrdenie podrobností účtu pomocou giropay ID - overenie účtu (IBAN a BIC, ako aj meno a priezvisko pridruženého majiteľa účtu)

Ďalšie informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach spoločnosti GiroSolution GmbH (www.girosolution.de).

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov a prenos údajov vyššie uvedeným tretím stranám je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR. Okrem toho článok 6 ods. 1 písm. f GDPR právny základ pre spracovanie údajov.

3. Účel spracovania údajov

Prenos údajov a ich spracovanie je nevyhnutné, aby ste mohli zaplatiť za transakciu, ktorú ste vykonali na našom obchodnom portáli, pomocou platobnej metódy podľa vášho výberu, a teda dokončiť transakciu.

Prepojenie mnohých rôznych spôsobov platby je zložité a nákladné. Preto využívame poskytovateľa služieb na technické spojenie, v ktorom náš oprávnený záujem o vyššie uvedené spracovanie údajov spoločnosťou GiroSolution GmbH podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR je opodstatnené.

4. Trvanie skladovania

Údaje sa vymažú, len čo už nebude potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade vyššie uvedených údajov je to tak v prípade, keď bola zmluva uzavretá a už neexistujú žiadne nároky na prevíjanie, t. J. Po uplynutí zákonnej záručnej doby alebo záručných období. S výhradou zákonných lehôt na uchovávanie údajov po tomto dátume sa údaje vymažú.

5. Opozičné a odvolacie možnosti

Zber údajov na účely poskytovania webovej stránky a uchovávanie údajov v protokolových súboroch je absolútne nevyhnutný na fungovanie webovej stránky. Užívateľ teda nemá možnosť namietať.

IX. KONTAKTNÝ FORMULÁR A E-MAILOVÝ KONTAKT

1. Opis a rozsah spracovania údajov

Na našich webových stránkach je kontaktný formulár, pomocou ktorého môžete elektronicky kontaktovať. Ak užívateľ túto možnosť využije, údaje zadané do vstupnej masky sa prenesú a uložia. Ide o tieto údaje:

 • priezvisko
 • emailová adresa
 • Telefónne číslo
 • správa

Po odoslaní správy sa uložia aj nasledujúce údaje:

 • IP adresa používateľa
 • Dátum a čas registrácie

Váš súhlas so spracovaním údajov sa získa ako súčasť procesu odoslania a odkazuje sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V takom prípade sa osobné údaje používateľa prenesené pomocou e-mailu uložia.

V tejto súvislosti sa údaje neposkytujú tretím stranám. Údaje sa použijú iba na spracovanie konverzácie.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. GDPR.

Právnym základom pre spracovanie údajov prenášaných v priebehu zasielania e-mailu je článok 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak je cieľom e-mailového kontaktu uzavretie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov zo vstupnej masky nám slúži iba na spracovanie kontaktu. Ak nás budete kontaktovať e-mailom, bude to tiež nevyhnutný legitímny záujem na spracovaní údajov.

Ostatné osobné údaje spracovávané počas procesu odosielania slúžia na zabránenie zneužitia kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií.

4. Trvanie skladovania

Údaje sa vymažú, len čo už nebude potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Pokiaľ ide o osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a údaje zaslané e-mailom, je to tak po ukončení príslušnej konverzácie s používateľom. Konverzácia sa skončí, keď je možné vyvodiť z okolností, že predmetná záležitosť bola definitívne objasnená.

Dodatočné osobné údaje zhromaždené počas procesu odosielania sa vymažú najneskôr po uplynutí siedmich dní.

5. Opozičné a odvolacie možnosti

Užívateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nás užívateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek namietať voči uloženiu svojich osobných údajov. V takom prípade konverzácia nemôže pokračovať.

Súhlas s uložením osobných údajov môžete kedykoľvek urobiť  zaslaním e-mailu na adresu inaessentialsde@gmail.com  .

X. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky práva dotknutej osoby podľa GDPR. Práva, ktoré nie sú relevantné pre vašu vlastnú webovú stránku, sa nemusia uvádzať. V tejto súvislosti je možné zoznam skrátiť.

Ak spracúvate osobné údaje, ste dotknutou osobou v zmysle GDPR a voči zodpovednej osobe máte nasledujúce práva:

1. Právo na informácie

Môžete požiadať prevádzkovateľa o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, budú spracované nami.

Ak je takéto spracovanie k dispozícii, môžete od zodpovednej osoby požadovať tieto informácie:

1. účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;

2. kategórie spracovávaných osobných údajov;

(3) príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje, ktoré sa vás týkajú;

(4) plánované trvanie uchovávania vašich osobných údajov alebo, ak konkrétne informácie nie sú možné, kritériá na určenie doby uchovávania;

(5) existencia práva na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, práva na obmedzenie spracovania zodpovednou osobou alebo právo namietať proti tomuto spracovaniu;

6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

7. všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak sa osobné údaje nezhromažďujú od dotknutej osoby;

(8) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 GDPR a - prinajmenšom v týchto prípadoch - zmysluplných informácií o príslušnej logike, ako aj o rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Máte právo požiadať o informácie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, prenášajú do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. V tejto súvislosti si môžete vyžiadať informácie o vhodných zárukách v súlade s Článok 46 GDPR, ktorý sa má informovať v súvislosti s prenosom.

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu alebo doplnenie voči zodpovednej osobe, ak sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, nesprávne alebo neúplné. Zodpovedná osoba musí vykonať opravu okamžite.

3. Právo na obmedzenie spracovania

Môžete požiadať, aby sa spracovanie vašich osobných údajov obmedzilo za nasledujúcich podmienok:

(1) ak napadnete presnosť vašich osobných údajov počas obdobia, ktoré umožní zodpovednej osobe skontrolovať presnosť osobných údajov;

(2) spracovanie je nezákonné a odmietate vymazať osobné údaje a namiesto toho požadujete, aby sa použitie osobných údajov obmedzilo;

(3) zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale potrebujete ich na uplatnenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

(4) ak ste namietali proti spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR a ešte nie je isté, či legitímne dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Ak bolo spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené, môžu sa tieto údaje - s výnimkou ich uchovávania - získať iba s vašim súhlasom alebo uplatniť, uplatniť alebo obhajovať právne nároky alebo chrániť práva inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Únia alebo členský štát.

Ak bolo obmedzenie spracovania obmedzené podľa vyššie uvedených podmienok, zodpovedná osoba bude informovaná pred zrušením obmedzenia.

4. Právo na vymazanie

a) Povinnosť vymazať

Môžete požiadať prevádzkovateľa údajov o okamžité vymazanie vašich osobných údajov a ak je to z niektorého z týchto dôvodov, je prevádzkovateľ povinný tieto údaje okamžite vymazať.

(1) Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už viac nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

(2) Odvolali ste svoj súhlas, na ktorom bolo založené spracovanie v súlade s Článok 6 ods. 1 písm. a alebo článok 9 ods. 2 písm. Bola založená GDPR a pre spracovanie neexistuje žiadny iný právny základ.

(3) Podľa 21 ods. 1 GDPR a neexistuje žiadny naliehavý legitímny dôvod na spracovanie, alebo podáte námietku podľa čl. Článok 21 ods. 2 GDPR namietať proti spracovaniu.

(4) Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli nezákonne spracované.

(5) Vymazanie vašich osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorým podlieha prevádzkovateľ.

(6) Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s článkom 8 ods. 1 GDPR.

b) Informácie pre tretie strany

Ak zodpovedná osoba zverejnila vaše osobné údaje a je podľa čl. Článok 17 ods. 1 GDPR ich zaväzuje, aby ich vymazali, pričom vezmú do úvahy dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, vhodné opatrenia vrátane technických opatrení na informovanie tých, ktorí sú zodpovední za spracovanie údajov a ktorí spracúvajú osobné údaje, ktoré ako subjekt údajov spracúvate. Osoba ich požiadala, aby odstránili všetky odkazy na tieto osobné údaje alebo aby skopírovali alebo replikovali tieto osobné údaje.

c) Výnimky

Právo na vymazanie neexistuje, ak je spracovanie nevyhnutné

(1) vykonávať právo na slobodu prejavu a informácií;

(2) splniť zákonnú povinnosť, ktorá si vyžaduje spracovanie v súlade s právom Únie alebo členských štátov, ktorým prevádzkovateľ podlieha, alebo plniť úlohu, ktorá je vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá sa prevádza na kontrolóra bola;

(3) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 9 ods. 2 písm. h a i a článok 9 ods. 3 GDPR;

(4) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa čl. § 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ právo uvedené v oddiele a) pravdepodobne znemožní alebo vážne zhorší dosiahnutie cieľov tohto spracovania alebo

(5) uplatňovať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky.

5. Právo na informácie

Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči zodpovednej osobe, je povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, o tejto oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzenia spracovania, pokiaľ to sa ukazuje ako nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.

Máte právo voči zodpovednej osobe byť informovaný o týchto príjemcoch.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na príjem osobných údajov, ktoré ste poskytli zodpovednej osobe v štruktúrovanom, spoločnom a strojom čitateľnom formáte. Máte tiež právo bez problémov prevádzať tieto údaje inému prevádzkovateľovi od prevádzkovateľa, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že

(1) spracovanie je založené na súhlase v súlade s Článok 6 ods. 1 písm. GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. GDPR alebo na zmluvu podľa Článok 6 ods. 1 písm. b GDPR je založený a

2. spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných procesov.

Pri výkone tohto práva máte tiež právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné. To nesmie mať vplyv na slobody a práva iných ľudí.

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov, ktoré je potrebné na vykonanie úlohy vo verejnom záujme alebo na výkon verejnej moci, ktorá bola odovzdaná zodpovednej osobe.

7. Právo namietať

Máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na článku 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR sa vyskytne pri podaní námietky; to platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.

Prevádzkovateľ už nebude spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak je spracovanie určené na uplatnenie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou.

Ak namietate proti spracovaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už nebudú na tieto účely spracovávať.

Bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES máte možnosť uplatniť svoje právo namietať v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti pomocou automatizovaných postupov, ktoré využívajú technické špecifikácie.

8. Právo odvolať vyhlásenie o súhlase podľa zákona o ochrane údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase podľa zákona o ochrane údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením.

9. Automatické rozhodnutie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo nebyť vystavený rozhodnutiu založenom výlučne na automatizovanom spracovaní - vrátane profilovania -, ktoré má na vás právny účinok alebo vás podobne významne ovplyvňuje. To neplatí pri rozhodovaní

(1) je potrebný na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a zodpovednou osobou,

(2) je prípustná na základe právnych ustanovení Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha prevádzkovateľ, a tieto právne ustanovenia obsahujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich legitímnych záujmov alebo

(3) s Vaším výslovným súhlasom.

Tieto rozhodnutia sa však nemôžu zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa článku 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ článok 9 ods. 2 písm. a alebo g GDPR a boli prijaté príslušné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich legitímnych záujmov.

Pokiaľ ide o prípady uvedené v bodoch 1 a 3, zodpovedná osoba prijíma vhodné opatrenia na ochranu svojich práv a slobôd, ako aj vašich legitímnych záujmov, vrátane aspoň práva na zásah osoby zo strany zodpovednej osoby, na vyjadrenie vlastného stanoviska a počul o napadnutí rozhodnutia.

10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, v mieste výkonu práce alebo v mieste domnelého porušenia, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je proti porušuje GDPR.

Dozorný orgán, ktorému bola sťažnosť predložená, bude informovať sťažovateľa o stave a výsledkoch sťažnosti vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku v súlade s článkom 78 GDPR.